Aktuality

Na tejto stránke sa študenti alebo iní záujemcovia o štúdium histórie môžu dozvedieť o aktuálnych podujatiach a akciách prebiehajúcich na našej katedre.