Štúdium

V tejto časti našej stránky chceme študentov a záujemcov o štúdium informovať základných náležitostiach štúdia, témach záverečných prác, štátniciach, sylabách jednotlivých predmetov a ďalších novinkách či problémoch štúdia.

Zatiaľ začíname publikovať témy bakalárskych a magisterských záverečných prác, ktoré ponúka katedra pre školský rok 2014/2015. Študenti si vyberú tému, ktorá je blízka ich srdcu a spoja sa s pedagógom, ktorý príslušnú tému ponúka.

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Mobility

Študentská vedecká činnosť

Študijné materiály

Preslava - študentský spolok