Študentská vedecká odborná konferencia

28.-29.4.2022 sa bude konať Medzinárodné kolo ŠVOK (MŠVD) v Olomouci.
Prihlášky na MŠVD treba poslať do 31.3.2022, spolu so súťažnou prácou.
Oba prihlasovacie formuláre, dôležité termíny i podrobné informácie k súťažným prácam už nájdete na webových stránkach www.mspd.upol.cz.


Termíny Katedrového kola ŠVOK:
Prihlášky na ŠVOK poslať Dr. Konrádovej do: 25.2.2022
Súťažné práce poslať v elektronickej podobe Dr. Konrádovej do: 18.3.2022
Naše katedrové kolo ŠVOK bude: 24.3.2022.

Práce majú mať rozsah 15 normostrán (max. 27 000 znakov) vrátane abstraktu, obsahu, tabuliek, literatúry, avšak bez príloh). Čas na prezentáciu: 15 min.+ 5 min.diskusia. Prihláška by mala obsahovať meno autora, rok štúdia, názov práce a meno školiteľa.