Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakultaKatedra psychológie

Vás srdečne pozýva na 7. medzinárodnú konferenciu

Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií


ktorá sa uskutoční v termíne 

november 2019 v Bratislave


          

Miesto konania konferencie: Filozofická fakulta UK, Gondova 2.