Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PACI- Professional accessible community interpreting

A gateway to migration integration

Projekt je zameraný na vzdelanie tlmočníkov v oblasti komunitného tlmočenia v málo rozšírených jazykových kombináciách ako sú holandčina a stredoeurópske jazyky; najmä v českom, slovenskom a poľskom jazyku, ktoré nedisponovali možnosťou vysokoškolského vzdelávania. 

Riešiteľský tím

Hlavný riešiteľ projektu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Hlavný koordinátor: Marketa Štefková
Členovia riešiteľského tímu: Benjamin Bossaert, Milan Potočár

 

​Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Členovia riešiteľského tímu: Koen Kerremans, Rita Temmerman, Mathieu Van Obberghen

​​​

Palackého Universita v Olomouci

Členovia riešiteľského tímu: Pavlína Knap-Dlouhá, Kateřina Křížová, Wilken Engelbrecht

University of Wroclaw

Členovia riešiteľského tímu: Malgorzata Dowlaszewicz, Agata Szubert, Joke Bossens