Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátnice a záverečné práce

Termíny štátnych záverečných skúšok:

Bakalárske štúdium (Bc.) – Filozofia:

Bakalárske štúdium (Bc.) – Učiteľstvo filozofie (v kombinácii):

Bakalárske štúdium (Bc.) – Medziodborové štúdium:

Magisterské štúdium (Mgr.) – Filozofia: 

Magisterské štúdium (Mgr.) – Učiteľstvo filozofie (v kombinácii): 

 

Priebeh štátnych skúšok: 

  • Študenti a študentky, ktorých čaká ústna odpoveď (moFI, muFI), sa dostavia minimálne 45 minút pred začiatkom štátnej skúšky.
  • Študenti a študentky, ktorých čaká len obhajoba záverečnej práce, sa dostavia minimálne 15 minút pred začiatkom štátnej skúšky.

Obhajoba záverečnej práce:

  • Študenti a študentky si pripravia úvodné slovo, počas ktorého predstavia hlavné body problematiky svojej bakalárskej alebo diplomovej práce v rozsahu max. 10 minút. Úvodné slovo je sprevádzané elektronickou prezentáciou, ktorú študent zdieľa pre členov komisie a ostatných prítomných.

 

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Schválené témy bakalárskych prác

Schválené témy magisterských prác

Žiadosť o schválenie názvu záverečnej práce

Témy doktorandského štúdia (Systematická filozofia)