Štátnice a záverečné práce

Termíny štátnych záverečných skúšok:

Bakalárske štúdium (Bc.) – Filozofia: 28. 5. 2024 o 9:00 hod.

Bakalárske štúdium (Bc.) – Učiteľstvo filozofie (v kombinácii): 27. 5. 2024 o 9:00 hod.

Bakalárske štúdium (Bc.) – Medziodborové štúdium: 28. 5. 2024 o 9:00 hod.

Magisterské štúdium (Mgr.) – Filozofia: 29. 5. 2024 o 9:00 hod. 

Magisterské štúdium (Mgr.) – Učiteľstvo filozofie (v kombinácii): 27. 5. 2024 o 9:00 hod.

 

Priebeh štátnych skúšok: 

  • Študenti a študentky, ktorých čaká ústna odpoveď (moFI, muFI), sa dostavia minimálne 45 minút pred začiatkom štátnej skúšky.
  • Študenti a študentky, ktorých čaká len obhajoba záverečnej práce, sa dostavia minimálne 15 minút pred začiatkom štátnej skúšky.

Obhajoba záverečnej práce:

  • Študenti a študentky si pripravia úvodné slovo, počas ktorého predstavia hlavné body problematiky svojej bakalárskej alebo diplomovej práce v rozsahu max. 10 minút. Úvodné slovo je sprevádzané elektronickou prezentáciou, ktorú študent zdieľa pre členov komisie a ostatných prítomných.

Zoznam otázok na štátnice – magisterské štúdium: 

  

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Ponuka tém bakalárskych prác 2024/2025

Ponuka tém magisterských prác 2024/2025

Schválené témy bakalárskych prác

Schválené témy magisterských prác

Témy doktorandského štúdia (Systematická filozofia) 

 

FORMULÁRE PRE POSUDZOVATEĽOV

Posudok bakalárskej práce

Posudok diplomovej práce