Odborné zameranie

Mgr. Róbert Maco, PhD.

Špecializácia: nemecká klasická filozofia, dejiny filozofie 19. storočia, dejiny filozofie 20. storočia, filozofia matematiky, filozofia fyziky

Ostatné odborné aktivity a funkcie:

Od 2006:  člen redakčného kolégia časopisu FILOZOFIA

Zahraničné pobyty:

2001:  jednosemestrálny študijný pobyt na Viedenskej univerzite v rámci programu Erazmus