Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Curriculum vitae

1989 - 1993:  Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom

1993 - 1998:  Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor: Filozofia (názov diplomovej práce: Vôľa k forme. O filozofii symbolických foriem E. Cassirera)

1998 - 2001:  doktorandské štúdium na FiF UK v Bratislave vo vednom odbore Dejiny filozofie (názov dizertačnej práce: Od teórie pojmu k teórii kultúry. Štúdie k filozofii Ernsta Cassirera)

Priebeh zamestnania - profesionálna kariéra:

2001 - doteraz:  odborný asistent na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty