Mgr. Róbert Maco, PhD.

Vedúci katedry, Študijný poradca pre PhD. štúdium

Miestnosť: Š - 501
Telefón: +421 2 9013 2068
E-mail: robert.macouniba.sk 

Konzultačné hodiny: LS 2023 - 2024:
Utorok 14:00 – 16:00 hod.

 

 

Kurzy v LS 2023 - 2024:

Kód:Názov:Infolist predmetu:
A-boFI-008Dejiny filozofie 4: Nemecký idealizmus a filozofia 19. storočiaIL
A-boFI-123Texty z nemeckej klasickej filozofieIL
A-boFI-901Základy filozofieIL
A-boPS-263Úvod do filozofie 20. storočia pre psychológovIL
A-moFI-166Matematika v dejinách filozofieIL
A-moFI-403Mathematics in the History of Philosophy (Erasmus+)IL