Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Róbert Maco, PhD.

Vedúci katedry, Študijný poradca pre PhD. štúdium

Miestnosť: Š - 501

Telefón: +421 2 9013 2052

E-mail: robert.macouniba.sk 

Konzultačné hodiny: ZS 2023 - 2024:
Streda, 14:00 – 16:00 hod.

 

 

Kurzy v ZS 2023 - 2024:

Sylabus

Kód:Názov:Infolist predmetu:
A-boFI-132Klasická a moderná fyzika 1IL
A-boPE-008Filozofia výchovyIL
A-buSZ-111Filozofia 19. a 20. storočiaIL
A-moFI-001Dejiny filozofie 20. storočiaIL
A-moFI-145Texty z filozofie 20. storočiaIL
A-moFI-165Psychoanalýza a filozofiaIL