Vedecko-výskumná činnosť

Mgr. Róbert Maco, PhD.

Projekty a granty:

2023 - 2027:APVV-22-0397: Naturalizmus a konštruktivizmus ako konkurenčné alebo komplementárne programy - riešiteľ
2019 – 2023:APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, (riešiteľ)
2019 - 2021Realizmus a antirealizmus v súčasnej filozofii vedy (vedúci grantu)
2015 - 2019:APVV: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií, riešiteľ
2015 - 2017:VEGA 1/0461/15: Kognitívna intuícia ako filozofický problém. Historické a súčasné epistemologické perspektívy (riešiteľ)
2013 - 2015:VEGA 1/0644/13 - Metafilozofia ako pragmatická analýza filozofických výpovedí (riešiteľ)
2009 - 2011:VEGA č. 1/0453/09 „Vedecká racionalita, jej historické predpoklady a filozofické medze.” (spoluriešiteľ)
2009 - 2010:Štipendium Vzdelávacej nadácie Jana Husa
2009 – 2006:VEGA č. 1/3621/06 „Historické a filozofické aspekty exaktných disciplín.” (spoluriešiteľ)
2006 – 2008:VEGA č. 2/6149/6 „Fenomenológia v dialógu so súčasnou filozofiou a vedou.” (spoluriešiteľ)
2003 – 2005:VEGA  „J. Patočka: jeho miesto a recepcia v stredoeurópskom kontexte.” (spoluriešiteľ)