Jan Dolák

Hlavné oblasti odborného záujmu

Teoretická muzeologie, terminologie, teorie komunikace

Muzejní prezentace a sbírkotvorná činnost

Dějiny muzeologie a muzejnictví

VŠ skriptá  Muzeologie pro nemuzeology (pdf)

 

https//ocrid.org/0000-0002-5763-5221

Kurzy a výučba

 • Muzejní komunikace
 • Muzejní výstavnictví
 • Teoretická muzeologie
 • Dějiny muzeologie,
 • Technická muzea
 • Světová muzea
 • Sbírkotvorná a vědecká činnost muzeí
 • Organizácia, riadenie a marketing muzeí
 • Management a marketing kultúrných zariadení

Výskum - projekty

V letech 2002 - 2012 vedoucí jednoročních projektů: UNESCO Chair of Museology and World Heritage. Řešitelská organizace: Masarykova univerzita v Brně, filozofická fakulta. Poskytoval: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – ukazatel F.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2020: docent, kulturologie, FiF UK Bratislava
 • 2013: PhD. archeologie, MU FF Brno
 • 1993-1996: specializační studium muzeologie, MU FF Brno,
 • 1986 - PhDr. Historie, FF UJEP Brno
 • 1984: mgr, obor odborná historie, FF UJEP Brno

Přehled zaměstnání

 • 2020-dosud: docent, FiF UK Bratislava
 • 2012-2020: odborný asistent FiF UK Bratislava
 • 2002-2014: vedoucí UNESCO Chair of Museology and World Heritage MU FF Brno
 • 2001-2002: externí učitel Ústavu archeologie a muzeologie MU FF
 • 2001-2002: náměstek ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové.
 • 1990-2001: ředitel Okresního muzea v Jindřichově Hradci
 • 1985-1990: historik, vedoucí oddělení Muzea Vyškovska ve Vyškově


Členství v domácích a zahraničních vedekých orgánech:

 • člen ICOM a od 2007 člen předsednictva ICOFOM,od 2010 do 2013 viceprezident ICOFOM
 • člen redakční rady časopisu Voprosy muzeologii, Rusko
 • člen redakční rady časopisu Museologica Brunensia, Česko
 • člen redakční rady časopisu Museum History Journal, Velká Británie
 • člen poradních sborů významných muzeí
 • předseda muzeologické komise Asociace muzeí a galerií ČR
 • zařazen jako important stakeholder pro QS World University Rankings (QS WUR) : Saint-Petersburg State University a North-Caucasus Federal University ve Stavropolu.
 • oponent projektů: APVV, KEGA, Technologická agentura ČR, NAKI -Ministerstvo kultury ČR, Rothschildova (Hanadiv) nadace, Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze a další.
 • člen oborové komise pro doktoradské studium při Katedře slovenských dějin - FiF UK Bratislava
 • člen poradního sboru pro legislativu muzeí - MKČR
 • člen komise pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací v doktorském studijním oboru Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) -Univerzita Palackého Olomouc.