Publikácie

Prekladateľské listy

Prekladateľské listy každoročne predstavujú pomyselný odrazový mostík pre začínajúcich prekladateľov. Víťazom Prekladateľskej univerziády ako aj mladým členom akademickej obce poskytujú priestor na publikovanie svojich článkov, prekladov, kritických analýz i porovnávacích štúdií. Šikovní študenti, doktorandi a postdoktorandi tak majú možnosť podeliť sa o výsledky svojej práce, a tak sa zviditeľniť medzi skúsenými prekladateľmi, redaktormi či ďalšími odborníkmi vo svete prekladu. 

Máte vo svojom okolí šikovných študentov, ktorých bakalárska, diplomová či iná záverečná práca je hodná publikovania? Chceli by ste sami prispieť do nášho zborníka a zapojiť sa tak do vytvárania peknej tradície? Napíšte nám na emailovú adresu: prekladatelskelistygmail.com. Každoročná uzávierka je 31. októbra. Tešíme sa na Vaše príspevky!

Archív Prekladateľských listov

Kniha do pozornosti

Milí študenti,

radi by sme Vám dali do pozornosti monografiu kolegyne Lucie Paulínyovej, ktorá nedávno vyšla pod názvom Z papiera na obraz: proces tvorby audiovizuálneho prekladu. Ide o prvú ucelenú publikáciu venovanú dabingovému prekladu a dabingovej úprave na Slovensku. Ak by ste o ňu mali záujem, môžete si ju vypožičať v Ústrednej knižnici UK alebo v našej katedrovej knižnici, prípadne si ju kúpiť v kníhkupectve UK v Starej budove na Šafárikovom námestí alebo v e-shope na tomto linku: https://www.cu-istropolitana.eu/.