Žurnalistika

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský, anglický
Zabezpečujúce katedry: Katedra žurnalistiky

Rada študijného programu

Predseda: prof. Dr. Andrey Rikhter, DrSc.
Členovia: doc. Mgr. Ján Hacek, PhD., doc. Mgr. Mária Stanková, PhD., doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD., Mgr. Pavol Baboš, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Lenka Kováčová, RTVS; zástupca študentov: Mgr. Marcela Belianská

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Dr. Andrey Rikhter, DrSc.
Spolugaranti: doc. Mgr. Ján Hacek, PhD., doc. Mgr. Mária Stanková, PhD., doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD., Mgr. Pavol Baboš, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie