Klinická psychológia

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: psychológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Jazyk výučby: slovenský, anglický
Zabezpečujúce katedry: Katedra psychológie

Rada študijného programu

Predseda: prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Petr Weiss, DSc., PhD., doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD., doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD., doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Gabriel Hrustič, Psychiatrická nemocnica Phillipa Pinela; zástupca študentov: Mgr. Jozef Smoroň

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.
Spolugaranti: prof. PhDr. Petr Weiss, DSc., PhD., doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD., doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD., doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie