Návod - vyhľadávanie v rozvrhu

Vyhľadávanie v rozvrhu

Ako a kde?

Aplikácia je dostupná každému registrovanému používateľovi v rámci Akademického informačného systému: http://ais2.uniba.sk, po prihlásení sa...

v časti Rozvrh: VSRH009 – Rozvrh hodín pre...

Filter (horná časť okna)

  • pozor na správnu fakultu, akademický rok, výber semestra
  • výber fakulty (1) aj akademického roka (2) treba potvrdiť kliknutím na tlačítko vpravo, čím sa posuniem vo vyhľadávaní o úroveň nižšie
  • ak som študent a mám už zapísané nejaké predmety (rozvrhové akcie), pozriem si ich kliknutím na tlačítko „oko“ (3)

Obr. 1

Ak si chcem pozrieť odporúčaný rozvrh konkrétneho ročníka študijného programu (krúžku), presuniem sa do záložky „Študijný program“ (obr. 2) – uvediem skratku programu, vyberiem odporúčaný ročník (2), vyberiem riadok v ponuke „krúžkov (ten s hviezdičkou za názvom) (3) a kliknem na „oko“ (4)

skratky pre bakalárske programy: napr. boAI, bpANTA, buANSL a pod.
pre magisterské programy: moAI, mpANTA, muANSL a pod.

Obr. 2

Rozvrh sa najskôr zobrazí v grafickej podobe (obr. 3), kliknutím na položku „Ako zoznam akcií“ sa zobrazenie zmení na tabuľkové, ktoré je možné exportovať (napr. do excelu) a vytlačiť.

Obr. 3