Harmonogram zápisov

Harmonogram zápisov študentov prvého roka štúdia

Bakalárske štúdium

Uchádzači s rozhodnutím o riadnom prijatí na štúdium

2. septembra 2022 o 8:00 - archeológia, archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva, dejiny umenia, estetika, etnológia, filozofia, germánske štúdiá, informačné štúdiá, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

2. septembra 2022 o 11:00 - história, marketingová komunikácia, muzikológia, pedagogika, politológia, románske štúdiá, ruské a východoeurópske štúdiá

2. septembra 2022 o 14:00 - psychológia, religionistika, slovenský jazyk a literatúra, slovanské štúdiá, všetky študijné programy medziodborového (dvojodborového) štúdia (okrem filologických - prekladateľsko-tlmočníckych a učiteľských)

5. septembra 2022 o 8:00 - sociológia, východoázijské jazyky a kultúry, žurnalistika

5. septembra 2022 o 11:00 - študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo) s výnimkou študijných programov, ktoré majú v kombinácii arabský jazyk a kultúru

5. septembra 2022 o 14:00 - študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo), ktoré majú v kombinácii arabský jazyk a kultúru, všetky študijné programy učiteľstva

Uchádzači s rozhodnutím o podmienečnom prijatí na štúdium 

14. septembra 2022 o 8:00 - archeológia, archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva, dejiny umenia, estetika, etnológia, filozofia, germánske štúdiá, história, informačné štúdiá, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax, marketingová komunikácia, muzikológia, pedagogika, politológia, psychológia

14. septembra 2022 o 11:00 - religionistika, románske štúdiá, ruské a východoeurópske štúdiá, slovenský jazyk a literatúra, sociológia, slovanské štúdiá, východoázijské jazyky a kultúry, žurnalistika, všetky študijné programy medziodborového (dvojodborového) štúdia (okrem filologických - prekladateľsko-tlmočníckych a učiteľských)

14. septembra 2022 o 14:00 - všetky študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo), všetky študijné programy učiteľstva

Uchádzači na študijný program stredoeurópske štúdiá bez ohľadu na typ rozhodnutia o prijatí

14. septembra 2022 o 16:00

 

Magisterské štúdium

9. septembra 2022 o 8:00 - archeológia, archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva, estetika, etnológia a kultúrna antropológia, filozofia, germánske štúdiá, história, informačné štúdiá, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax, muzikológia, pedagogika

9. septembra 2022 o 11:00 - marketingová komunikácia, politológia, religionistika, románske štúdiá, ruské a východoeurópske štúdiá, stredoeurópske štúdiá

12. septembra 2022 o 8:00 - psychológia, slovenský jazyk a literatúra, sociológia

12. septembra 2022 o 11:00 - slovanské štúdiá, východoázijské jazyky a kultúry, žurnalistika, študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo), ktoré majú v kombinácii anglický jazyk a kultúru

12. septembra 2022 o 14:00 - študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo) - ostatné, všetky študijné programy učiteľstva

Harmonogram zápisov študentov vyšších rokov štúdia

Bez uhradenia validačnej známky zápis na štúdium nie je možný! Pred zápisom preto musíte mať uhradený poplatok za validačnú známku na akademický rok 2022/2023. Príkaz na úhradu nájdete v AiSe v aplikácii VSES017 Štúdium, zoznam štúdií, menu "Školné a poplatky", vybrať rok poplatku 2022/2023 .... (Stručný obrázkový návod), resp. v študentskom zobrazení na hlavnej stránke v sekcii Neuhradené poplatky. Ak vykonáte platbu prevodom z účtu na účet (internetbankingom, na pobočke) a správne uvediete všetky údaje (číslo účtu, sumu, variabilný symbol a špecifický symbol) Vaša platba bude spárovaná automaticky do 3 pracovných dní. Či bola platba zaznamenaná, si opäť môžete skontrolovať v AiSe. Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou!!! V prípade nedodržania vyššie uvedeného postupu budete musieť dokladovať zaplatenie poplatku.

 

6. septembra 2022 od 9:00 do 16:00 (obedová prestávka 12:00 - 13:00) - 2. rok bakalárskeho štúdia jednoodborových študijných programov a medziodborových študijných programov

7. septembra 2022 od 9:00 do 16:00 (obedová prestávka 12:00 - 13:00) - 2. rok bakalárskeho štúdia študijných programov v študijnom odbore filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo a študijných programov učiteľstva,
3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: archeológia, archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva, dejiny umenia, estetika, etnológia, filozofia, história, informačné štúdiá, maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax, marketingová komunikácia, muzikológia, pedagogika, politológia, psychológia

8. septembra 2022 od 9:00 do 16:00 (obedová prestávka 12:00 - 13:00) - 3. a vyššie roky bakalárskeho štúdia študijných programov: ostatné študijné programy

13. septembra 2022 od 9:00 do 16:00 (obedová prestávka 12:00 - 13:00) - 2. a vyššie roky magisterského štúdia všetkých študijných programov