Kurz latinského jazyka

Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK organizuje príležitostne
KURZY LATINSKÉHO JAZYKA pre rôzne vedomostné úrovne.

V akademickom roku 2022/2023 sa kurzy nekonajú.

Kontakt: ludmila.buzassyova@uniba.sk