Kurz arabského jazyka

Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK organizuje príležitostne
KURZY ARABSKÉHO JAZYKA pre rôzne vedomostné úrovne.

V akademickom roku 2022/2023 sa kurzy nekonajú.

Kontakt: jaroslav.drobnyuniba.sk