Kurz novogréckeho jazyka

Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK organizuje príležitostne
KURZY NOVOGRÉCKEHO JAZYKA pre rôzne vedomostné úrovne.

V akademickom roku 2023/2024 sa kurzy novogréčtiny pre verejnosť nekonajú.

 

Εξετάσεις ελληνομάθειας - PLAGÁTIK