Kurz pre začiatočníkov

 

KATEDRA KLASICKEJ A SEMITSKEJ FILOLÓGIE

FILOZOFICKEJ FAKULTY UK

otvára

 

KURZ LATINSKÉHO JAZYKA PRE VEREJNOSŤ


pre začiatočníkov

 

Trvanie kurzu: 27. september 2021 – 17. január 2022

Rozsah kurzu: 14 týždňov: 1× týždenne 2 vyučovacie hodiny,
t. j. 28 v. h. celkovo (1 v. h. = 45 minút)

Deň a doba konania kurzu: pondelok 18:15 – 19.45 hod.

Miesto konania kurzu:
on-line (Skype/MS Teams)

Vyučujúci: Mgr. Renáta Mokošová

Cena kurzu: 140,00 € (5 € za vyučovaciu hodinu)

 

Obsahová náplň kurzu:

1. gramatika: základy skloňovania a časovania, tvorba jednoduchých viet, porovnávanie gramatických javov v latinčine s inými známymi jazykmi
2. reálie: poznávanie základov kultúry starovekého Ríma, mytológie, literatúry, spôsobu života
3. Latine loqui: základy elementárnej konverzácie; čítanie jednoduchých súvislých textov v latinčine


 

______________________________________________
Bližšie informácie: ludmila.buzassyovauniba.sk (0907 981396), 02/ 59339 434

Ak máte záujem prihlásiť sa na kurz latinského jazyka, treba:


 1) zaslať vyplnenú prihlášku na adresu ludmila.buzassyova@uniba.sk min. 5 dní pred začiatkom kurzu a dostať následne potvrdenie o jej registrácii,

2) zaplatiť školné.

Školné za kurz (140€) musí byť uhradené do prvej vyučovacej hodiny bankovým prevodom. V prípade nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov kurzu sa školné bude vracať! 

Platiť môžete bankovým prevodom, na č.účtu SK12 8360 5207 0042 0680 2752; do poznámky môžete uviesť „Latinský jazyk začiatočníci - [Vaše meno]“.

 

Prihláška začiatočníci