Harmonogram štúdia

Harmonogram akademického roka 2017/2018

viac informácií tu:

<output>

<article class="span6">

ZÁPIS

Zápis študentov 1. roka štúdia (bc.)

2. – 4., 11. 9. 2015

Zápis študentov 1. roka štúdia (mgr.)

9. – 10. 9. 2015

Zápis študentov 2. (bc.) roka štúdia *

7. – 8. 9. 2015

Zápis študentov 3. a 4. (bc.) roka štúdia *14. - 16. 9. 2015
Zápis študentov 2. (mgr.) roka štúdia *17. - 18. 9. 2015

* Presný harmonogram zápisov spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke venovanej zápisom.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016

21. 9. 2015 o 11:00, Aula UK

Výučba v ZS

21. 9. – 18. 12. 2015

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

14. 12. – 18. 12. 2015

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

sept. – okt. 2015

Skúšobné obdobie ZS

4. 1. - 12. 2. 2016

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

15. 2. – 13. 5. 2016

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)febr. - mar. 2016
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)febr. - mar. 2016

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

9. 5. – 13. 5. 2016

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

18. 4. – 22. 4. 2016

Skúšobné obdobie LS

16. 5. – 1. 7. 2016

Hlavné prázdniny

4. 7. – 31. 8. 2016

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2015

17. 8. – 31. 8. 2015

   Termín odovzdania záverečnej práce

3. 7. 2015

Zimný termín 2016

11. 1. – 29. 1. 2016

   Termín odovzdania záverečnej práce

11. 12. 2015

Letný termín 2016

16. 5. – 10. 6. 2016

   Termín odovzdania záverečnej práce

28. 4. 2016

Jesenný termín 2016

15. 8. – 31. 8. 2016

   Termín odovzdania záverečnej práce

1. 7. 2016

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA                                        november 2015

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2015
Júl 2016
Október 2016
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom)

 

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

(BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

 

Vloženie zadaní do akademického informačného systému                     do 30. 9. 2015

(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2015/2016)

 

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme                    do 31. 10. 2015

 

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2016/2017                        do 13. 5. 2016

(V prípade štvorročných bakalárskych programov a jednoročného magisterského študijného programu si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)

</article> <aside class="span3"></aside>

</output>

<output>

<article class="span6">

Harmonogram akademického roka

Výučba v zimnom semestri sa začína 21. 9. 2015, hneď po ukončení slávnostného otvorenia akademického roka, podľa rozvrhu hodinou o 12:35.

 

ZÁPIS

Zápis študentov 1. roka štúdia (bc.)

2. – 4., 11. 9. 2015

Zápis študentov 1. roka štúdia (mgr.)

9. – 10. 9. 2015

Zápis študentov 2. (bc.) roka štúdia *

7. – 8. 9. 2015

Zápis študentov 3. a 4. (bc.) roka štúdia *14. - 16. 9. 2015
Zápis študentov 2. (mgr.) roka štúdia *17. - 18. 9. 2015

* Presný harmonogram zápisov spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke venovanej zápisom.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016

21. 9. 2015 o 11:00, Aula UK

Výučba v ZS

21. 9. – 18. 12. 2015

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

14. 12. – 18. 12. 2015

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

sept. – okt. 2015

Skúšobné obdobie ZS

4. 1. - 12. 2. 2016

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

15. 2. – 13. 5. 2016

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)febr. - mar. 2016
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)febr. - mar. 2016

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

9. 5. – 13. 5. 2016

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

18. 4. – 22. 4. 2016

Skúšobné obdobie LS

16. 5. – 1. 7. 2016

Hlavné prázdniny

4. 7. – 31. 8. 2016

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2015

17. 8. – 31. 8. 2015

   Termín odovzdania záverečnej práce

3. 7. 2015

Zimný termín 2016

11. 1. – 29. 1. 2016

   Termín odovzdania záverečnej práce

11. 12. 2015

Letný termín 2016

16. 5. – 10. 6. 2016

   Termín odovzdania záverečnej práce

28. 4. 2016

Jesenný termín 2016

15. 8. – 31. 8. 2016

   Termín odovzdania záverečnej práce

1. 7. 2016

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA                                        november 2015

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2015
Júl 2016
Október 2016
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom)

 

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

(BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

 

Vloženie zadaní do akademického informačného systému                     do 30. 9. 2015

(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2015/2016)

 

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme                    do 31. 10. 2015

 

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2016/2017                        do 13. 5. 2016

(V prípade štvorročných bakalárskych programov a jednoročného magisterského študijného programu si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)

</article> <aside class="span3"></aside>

</output>