Štúdium

Bakalárske štúdium (Bc.)

Študijný odbor: 1.1.4. Pedagogika

Stupeň štúdia: bakalárske

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)

 

Študijný odbor: 1.1.1. UAP Pedagogika v kombinácii

Stupeň štúdia: bakalárske

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)

 

Magisterské štúdium (Mgr.)

Študijný odbor: 1.1.4. Pedagogika

Stupeň štúdia: magisterské

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: Magister (Mgr.)

 

Študijný odbor: 1.1.1. UAP Pedagogikav kombinácii

Stupeň štúdia: magisterské

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: Magister (Mgr.)

 

Doktorandské štúdium (PhD.)

Študijný odbor: 1.1.4. Pedagogika

Stupeň štúdia: doktorandské

Forma štúdia: externé

Štandardná dĺžka štúdia: 5 rokov

Udeľovaný akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)