Rok: 2023

30. 11. 2023 – Prednáška v rámci projektu Mesterkurzus. Prednášateľ: Péter Iván Horváth. Názov prednášky: Tajné triky v úradnom preklade. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára.

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín" 

16. 11. 2023 – Prednáška v rámci projektu Mesterkurzus. Prednášateľ: Márió Z. Nemes. Názov prednášky: Transgresia v súčasnej maďarskej kultúre. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára.

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín" 

24. - 25. 10. 2023 – medzinárodná vedecká konferencia "Borbély Szilárd 60"

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

11. 10. 2023 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúca: Adrienn Pataky. Názov prednášky "a žiješ, a žiješ, a žili". Skúsenosť organickosti v lyrike Ágnesa Nemes Nagy. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára.

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

20. 3. 2023 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúca: Gabriella Petres. Názov prednášky Ako rozvíjať porozumenie textu pomocou analýzy literárneho textu? Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára.

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

20. 3. 2023 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúca: Anikó N. Tóth. Názov prednášky Rozvíjanie kreativity a kritického myslenia pomocou literárnych diel. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"