Rok: 2018

13. 12. 2018 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúca: Dr. Ildikó Császi. Názov prednášky Vyučovanie materinského jazyka na národnostných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu národnostných menšín"

13. 12. 2018 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: Dr. Lajos Nagy. Názov prednášky Maďarské dialekty na Slovensku. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

11. 12. 2018 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: Dr. Imre Kőrizs. Názov prednášky Textová kritika v maďarskej literatúre na Slovensku. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

10. 12. 2018 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: Dr. János Kőbányai. Názov prednášky Ženské spisovateľky v súčasnej maďarskej literatúre na Slovensku. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

30. 11. 2018 – Konferencia s názvom Jazyk, identita, vzdelávanie (Konferencia k 90. narodeninám vysokoškolského pedagóga Ladislava Zemana. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára

Program konferencie

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

23. 10. 2018 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: Pál Heltai. Názov prednášky Preklad odborných textov z väčšinového jazyka do maďarského jazyka. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

11. 10. 2018 – Sympózium s názvom "MÉDIÁ – JAZYK – PREKLAD (Dialóg menšiny a väčšiny v maďarskom mediálnom priestore na Slovensku)". Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára

Program sympózia

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"