Rok: 2022

8. 12. 2022 – Prezentácia zborníka Megalkuvások a fordításban/Kompromisy v preklade

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

8. 12. 2022 – Sympózium s názvom Miesto Andora Sasa v maďarskom vedeckom priestor v (Česko)Slovensku

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

15. 11. 2022 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúca: Ildikó Babócsy. Názov prednášky A tanulók aktivizálásának digitális eszközei. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára.

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

 

 

15. 11. 2022 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúca: dr. Ida Dringó-Horváth. Názov prednášky Prezentácia vs. PowerPoint. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára.

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

 

 

25. 10. 2022 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúca: Zsófia Ludányi. Názov prednášky Výučba materinského jazyka na základe jazykových problémov. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára.

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

23. 3. 2022 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: Attila Lovász. Názov prednášky Strážne psy demokracie - médiá a spoločnosť. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára.

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

18. 3. 2022 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: Zoltán Szalay. Názov prednášky Médiá a minority dnes na Slovensku. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára.

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"