Rok: 2019

11. 12. 2019 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: Zoltán Németh. Názov prednášky Súčasná maďarská lyrika – diskurzy a interpretačné rámce. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

9. 12. 2019 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci Ágnes Szabó Antalné. Názov prednášky Logický systém písania slov osobitne a dovedna v maďarčine. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

3. 12. 2019 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: Anna Ötvös. Názov prednášky Žena v tieni muža. Sándor Márai a Lola . Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

21. 11. 2019 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: Gábor Prószéky. Názov prednášky Počítačová lingvistika. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

13. 11. 2019 – Vedecko-vzdelávacia konferencia pri príležitosti 60. výročia vzniku samostatnej KMJL. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára

Program konferencie

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu národnostných menšín"

Fotograf Tibor Somogyi
Fotograf Tibor Somogyi
Fotograf Tibor Somogyi
Fotograf Tibor Somogyi
Fotograf Tibor Somogyi
Fotograf Tibor Somogyi

12. 11. 2019 – Prednáška v rámci projektu "Mesterkurzus". Prednášajúci: Attila T. Szabó. Názov prednášky Biologické vedy. Organizátor Združenie Alberta Szenci Molnára

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"