Rok: 2020

Prednáška: Ako sa pripraviť na tlmočenie a ako sa vysporiadať s neočakávanými situáciami počas tlmočenia

Nahrávka z prednášky s názvom Ako sa pripraviť na tlmočenie a ako sa vysporiadať s neočakávanými situáciami  počas tlmočenia zo dňa 30. novembra 2020. Prednášateľka Gizella Szabómihály.
Prednáška prebiehala v maďarskom jazyku

 

Videófelvétel Szabómihály Gizella A tolmács legyen jóllakott, és viseljen kényelmes cipőt! Alcím: Hogyan készüljünk fel a tolmácsolási eseményre, és hogyan kezeljük a váratlan eseményeket címmel 2020. november 30-án elhangzott előadásról. 

 

 

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

Prednáška: Pshychológia tlmočenia z pohľadu dvojjazyčných a dvojkultúrnych tlmočníkov

Nahrávka z prednášky s názvom Psychológia tlmočenia z pohľadu dvojjazyčných a dvojkultúrnych tlmočníkov zo dňa 23. novembra 2020. Prednášateľka Ana Lehocky-Samardžić.
Prednáška prebiehala v maďarskom jazyku

 

Videófelvétel Lehocki-Samardžić Ana A tolmácsolás pszichológiája a kétnyelvű és kétkultúrájú tolmácsok szemszögéből címmel 2020. november 23-án elhangzott előadásról. 

 

 

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

 

 

Prednáška: Praktické otázky maďarsko-slovenského simultánneho tlmočenia

Nahrávka z prednášky s názvom Praktické otázky maďarsko-slovenského simultánneho tlmočenia zo dňa 11. novembra 2020. Prednášateľka Anna Antal.
Prednáška prebiehala v maďarskom jazyku

 

Videófelvétel Antal Anna "A magyar-szlovák szinkron tolmácsolás gyakorlati kérdései" címmel 2020. november 11-én elhangzott előadásról. 

 

 

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

 

 

Prednáška: Tlmočník ako remeselník jazykového sprostredkovania

Nahrávka z prednášky s názvom Tlmočník ako remeselník jazykového sprostredkovania zo dňa 26. októbra 2020. Prednášateľ Ladislav Kovács. Prednáška prebiehala v maďarskom jazyku

 

Videófelvétel Ladislav Kovács "A nyelvi közvetítés „kisiparosai“, avagy miben rejlik a tolmácsolás mestersége" című 2020. október 26-án elhangzott előadásáról.

 

 

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"