Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy záverečných prác

Schválené témy záverečných prác na akademický rok 2023/2024

Témy záverečných prác v bakalárskom a magisterskom študijnom programe Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii: 

 

PaedDr. Zora Cardia Jačová, PhD.

Diplomové práce 

1. Anglicismi nella comunicazione politica presenti nella stampa italiana 

2. Il fenomeno dell'asimmetria lessicale tra la lingua italiana e slovacca

 

doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD.

Bakalárske práce

1. Talianska fonetika

Diplomové práce

2. Carlo Goldoni v slovenskom preklade

 

doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD.

Bakalárske práce

1. Štúdium tlmočníctva v Taliansku a na Slovensku

Diplomové práce

1. A. Baricco: Pán Gwyn - kritika slovenského prekladu

 

doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.

Bakalárske práce

1. Taliansky komiks a jeho spoločensko-literárny význam

2. Talianske životné hodnoty a zvyky

 

Dott.ssa Carmen Mammola

Bakalárske práce

1. Moda e cinematografia in Italia: come si sono influenzati nel corso degli anni

 

Mgr. Francesco Bonicelli Verrina (externý doktorand)

Bakalárske práce

1. La comparazione della serie TV I Medici con i reali eventi storici

 

Bratislava 2. 10. 2023

doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.

garant študijného programu