Témy záverečných prác

Témy záverečných prác na akademický rok 2023/2024:

 

PaedDr. Zora Cardia Jačová, PhD.

Bakalárske práce

1. Používanie členov v taliančine

2. Porovnanie seriálu Mediciovci s reálnymi historickými udalosťami

3. Iná téma (podľa dohody)

Diplomové práce 

1. Gli anglicismi nel linguaggio politico italiano 

2. Vypracovanie terminologického glosára z vybranej oblasti

3. Il linguaggio pubblicitario

4. Iná téma (podľa dohody)

doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD.

1. Dedičstvo talianskej lexiky v slovenčine a svetových jazykoch 

2. Syntax talianskeho súvetia

3. Výskum frazeologických jednotiek vo vybranom literárnom diele 

doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD.

Bakalárske práce

1. Komunitné tlmočenie na Slovensku

2. Simultánne tlmočenie a dabing – konvergencie a divergencie

3. Postava prekladateľa v beletristickej a kinematografickej tvorbe

Diplomové práce

1. A. Baricco: Hodváb – kritika slovenského prekladu

2. A. Baricco: Tisícdeväťstvo – kritika slovenského prekladu

3. Talianske básnické hnutia v 20. storočí

4. G. Leopardi vo vzťahu k talianskej literárnej tradícií

doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.

Bakalárske práce

1. Dielo a význam Francesca Guicciardiniho v kontexte občiansko-politickej literatúry

2. Giacomo Leopardi v slovenskom preklade

3. Binarita dobra a zla v diele Alessandra Manzoniho Snúbenci

4. Taliansky komiks a jeho spoločensko-literárny význam

5. Talianske životné hodnoty a zvyky

Diplomové práce 

1. Pier Paolo Pasolini v slovenskom preklade po roku 1989

2. Ferrara ako genius loci v tvorbe Giorgia Bassaniho

3. Alexander Dubček a slovensko-talianske vzťahy (analýza dobovej tlače)