PaedDr. Zora Cardia Jačová, PhD.

Miestnosť: G 373

Konzultačné hodiny LS 2021/2022: streda 13.20 - 14.20

                                                                        17.30 - 18.00

Klapka: 2363