Mgr. Jana Benková - Marcelliová, PhD.

Miestnosť: G 331

Konzultačné hodiny ZS 2021/2022: pondelok 9.00 - 10.00

Klapka: 2365

Vyštudovala angličtinu a portugalčinu (odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo). V roku 2003 nastúpila na interné doktorandské štúdium na Katedru romanistiky, ktoré ukončila obhájením dizertačnej práce s názvom Portugalská odborná terminológia - Aspekty vývinu právnej a technickej terminológie. Od roku 2003 vyučuje na Sekcii portugalského jazyka Katedry romanistiky. Popri tom pôsobí ako prekladateľka umeleckej literatúry aj odborných textov a tlmočníčka. Je členkou Portugalského inštitútu, neziskovej organizácie na šírenie portugalského jazyka a kultúry (www.portugal.sk / www.brasil.sk).