Mgr. Jana Benková Marcelliová, PhD.

Miestnosť: G 331

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: pondelok 10.30 - 10.45

Klapka: 2365

Vyštudovala angličtinu a portugalčinu (odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo). V roku 2003 nastúpila na interné doktorandské štúdium na Katedru romanistiky, ktoré ukončila obhájením dizertačnej práce s názvom Portugalská odborná terminológia - Aspekty vývinu právnej a technickej terminológie. Od roku 2003 vyučuje na Sekcii portugalského jazyka Katedry romanistiky. Popri tom pôsobí ako prekladateľka umeleckej literatúry aj odborných textov a tlmočníčka. Je členkou Portugalského inštitútu, neziskovej organizácie na šírenie portugalského jazyka a kultúry. Zaoberá sa portugalskou morfológiou, lexikológiou a teóriou umeleckého prekladu.