Mgr. Jana Benková - Marcelliová, PhD.

Miestnosť: G 331

Konzultačné hodiny LS 2019/2020: pondelok 9.45 - 10.45

Vyštudovala angličtinu a portugalčinu (odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo). V roku 2003 nastúpila na interné doktorandské štúdium na Katedru romanistiky, ktoré ukončila obhájením dizertačnej práce s názvom Portugalská odborná terminológia - Aspekty vývinu právnej a technickej terminológie. Od roku 2003 vyučuje na Sekcii portugalského jazyka Katedry romanistiky. Popri tom pôsobí ako prekladateľka umeleckej literatúry aj odborných textov a tlmočníčka. Je členkou Portugalského inštitútu, neziskovej organizácie na šírenie portugalského jazyka a kultúry (www.portugal.sk / www.brasil.sk).