Mgr. Ján Tupý, PhD.

Miestnosť: G 331

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: pondelok 10.45 - 12.15

Klapka: 2365

Vyštudoval španielčinu a portugalčinu (odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo). V roku 2015 nastúpil na interné doktorandské štúdium na Katedru romanistiky, ktoré ukončil v roku 2019 obhájením dizertačnej práce s názvom Analýza kolokácií vybraných tematických okruhov so zameraním na interferenciu medzi portugalským a slovenským jazykom. Od roku 2019 vyučuje na Sekcii portugalského jazyka Katedry romanistiky a popritom pôsobí ako tlmočník. Zaoberá sa najmä portugalskou morfológiou a teóriou i praxou tlmočenia.