Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy záverečných prác

Témy diplomových prác na akademický rok 2023/2024

 

Školiteľka: Mgr. Jana Benková Marcelliová, PhD.

Postavenie domorodého obyvateľstva v Brazílii od príchodu Portugalcov po súčasnosť. 

Študentka: Monika Spechtenhauserová.

Školiteľ: Mgr. Ján Tupý, PhD.

Portugalská terminológia z oblasti účtovníctva.

Študentka: Katarína Dešková.

Školiteľka: Mgr. Silvia Slaničková, PhD.

Portugalské legendy a vybrané problémy ich prekladu. 

Študentka: Alžbeta Chudá.