Témy záverečných prác

Témy záverečných prác na akademický rok 2022/2023

Bakalárske práce:

 

Calouste Sarkis Gulbenkian a jeho vzťah k Portugalsku

Portugalská odborná terminológia z vybranej oblasti medicíny

 

Vplyv iných jazykov na vývoj portugalskej lexiky

Portugalská frazeológia z vybranej oblasti

Arabská invázia a reconquista na portugalskom území

Tranzitívnosť portugalských slovies

 

Dialekty portugalských autonómnych oblastí

Umelecký preklad (preklad diela/ukážky z diela lusofónnej literatúry a rozbor prekladateľského procesu)

Obraz koloniálnej vojny v diele Antónia Loba Antunesa