Mgr. Silvia Slaničková, PhD.

Miestnosť: G 331

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: štvrtok 13.00 - 14.30

Klapka: 2365

Pochádza z Bratislavy. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vyštudovala kombináciu anglický jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra.  V roku 2010 nastúpila na interné doktorandské štúdium na Katedru romanistiky, ktoré ukončila obhájením dizertačnej práce s názvom Ženská literatúra po Klinčekovej revolúcii. Od roku 2020 vyučuje na Sekcii portugalského jazyka Katedry romanistiky a venuje sa aj umeleckému prekladu. Zaoberá sa predovšetkým lusofónnou literatúrou a históriou.