Doktorandské štúdium

Zoznam školiteľov a študentov externého a interného doktorandského štúdia

LITERÁRNA VEDA:

Školiteľ: Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.

Mgr. Diana Balogáčová, interné štúdium

Téma dizertačnej práce: "Biografické naratívy karpatských Nemcov"

Mgr. Tajana Hevesiová, interné štúdium

Téma dizeratčnej práce:  "Nemecká nárečová literatúra na Spiši"

Mgr. Maxim Duleba, interné štúdium

Téma dizertačnej práce:  "Ringelnatz v kontexte literatúry a kultúry Weimarskej republiky"

Mgr. Adriana Schwarzbacher, externé štúdium

Téma dizertačnej práce: "Spracherleben und Sprachideologien im Werk von Irena Brežná"

TRANSLATOLÓGIA:

Školiteľka: Doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

Mgr. Juultje Wolters, interné štúdium

Téma dizertačnej práce: "Didaktika dramatických zručností pre tlmočníkov v rôznych prostrediach. Uplatnenie divadelných techník"

Školiteľ: Doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

Mgr. Stanislav Rovenský, externé štúdium

Téma dizertačnej práce: "Profesia tlmočníka v kontexte nástupu umelej inteligencie"