Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy záverečných prác

Zoznam tém záverečných prác s menami školiteľov a kontaktmi

Témy záverečných prác na akademický rok 2022/2023

PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.

Kontakt: zuzana.guldanova@uniba.sk

témy bakalárskych prác:

·       Úradný preklad vo vybraných krajinách z pohľadu adepta prekladateľstva/tlmočníctva

·       Translatologická téma podľa vlastného výberu

·       Strojový preklad a možnosti jeho využitia pri štúdiu prekladateľstva konkrétnej jazykovej kombinácie

témy magisterských prác:

·       Karl May a jeho preklady v slovenskej literatúre

·       Analýza vybraného prekladu beletrie

·       Fenomén zastarávania prekladu, opakované preklady beletrie


PhDr. Erika Mayerová, PhD.

Kontakt: erika.mayerova@uniba.sk

témy bakalárskych prác:

·       Wesen und Kriterien der Satzmodelle im Deutschen

·       Apposition als Ausdruck der außersprachlichen Realität

·       Téma podľa vlastného výberu

témy magisterských prác:

·       Sprachliche Analyse des deutschen mittelalterlichen Textes (Urkunde)

·       Das Prinzip „der mâze“ in der mittelalterlichen Literatur

·       Téma podľa vlastného výberu

 

doc. Jozef Tancer, PhD.

Kontakt: jozef.tancer@uniba.sk

témy bakalárskych prác:

·       Frauenbilder in Bertha von Suttners Roman „Die Waffen nieder“

·       Die Figur des Prometheus in Goethes Dichtung

·       Thema nach eigener Wahl

témy magisterských prác:

·       Kontaminierte Landschaften im Werk von Martin Pollack

·       Thema nach eigener Wahl

 

Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.

Kontakt: tomas.sovinec@uniba.sk

témy bakalárskych prác:

·       Systémovosť vs. ustálené výrazy v preklade

·       Špecifiká tlmočenia pre médiá

·       Téma podľa vlastného výberu

témy magisterských prác:

·       Perspektíva profesie tlmočníka a prekladateľa do budúcnosti v porovnaní s minulosťou

·       Strojový preklad a úloha technológií v preklade

·       Téma podľa vlastného výberu

 

doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

Kontakt: jaroslav.stahl@uniba.sk

témy bakalárskych prác:

·       Úloha Terstskej školy a ostatných moderných škôl v genéze teórie tlmočenia

·       Anglicizmy v nemčine - aktuálne aj pre slovenského tlmočníka.

·        Téma podľa vlastného výberu

témy magisterských prác:

·       Tlmočnícke stratégie pri konzekutíve

·       Tlmočenie šeptom - najťažšie simultánne tlmočenie?

·       Téma podľa vlastného výberu

 

Mgr. Miloslav Szabó, PhD.

Kontakt: miloslav.szabo@uniba.sk

témy bakalárskych prác:

·       Ohlas vybraných diel nemeckej literatúry v medzivojnovej bratislavskej nemeckej tlači

·       Motív odlišnosti v raných poviedkach Thomasa Manna

·       Téma podľa vlastného výberu

témy magisterských prác:

·       Motív domova a vykorenenosti v dielach Judith Hermann a Terézie Mora

·       Lukas Bärfuss a problém švajčiarskej identity

·       Téma podľa vlastného výberu


Mgr. Monika Šajánková, PhD.

Kontakt: monika.sajankova@uniba.sk

témy bakalárskych prác:

·       Wortkreuzung als Wortspiel

·       Thema nach eigener Wahl (Didaktik, Linguistik)

témy magisterských prác:

·       Wortschatzerwerb im Kontext

·       Thema nach eigener Wahl (Didaktik, Linguistik)

témy záverečných prác DPŠ

 Thema nach eigener Wahl nach Vereinbarung aus dem Bereich DaF-Didaktik


Dr. Angelika Schneider

Kontakt: angelika.schneider@uniba.sk

témy bakalárskych prác:

·       Romantik, Neoromantik, Pop: Zur Nachwirkung von Eichendorffs Gedicht „Der frohe Wandersmann“

·       Geschlechtergerechte Sprache in deutschen Pressetexten – eine exemplarische Untersuchung

·       Nach Absprache

témy magisterských prác:

·       Kriminalnovellen zwischen Romantik und Realismus (E.T.A. Hoffmann, Droste-Hülshoff, Fontane)

·       Die Frauenfrage im Unterhaltungsroman des bürgerlichen Realismus: Eugenie Marlitt

·       Nach Absprache

 

Mgr. Katarína Motyková, PhD.

Kontakt: katarina.motykova@uniba.sk

témy bakalárskych prác:

·       Jazyková politika v Nemecku a v Rakúsku - porovnanie

·       Preklad reálií v preklade vybraného nemeckojazyčného literárneho textu

·       Téma podľa vlastného výberu


témy magisterských prác:

·       Metajazykové texty o dezinformáciách a hoaxoch (analýza nemeckojazyčných mediálnych textov)

·       Rodové scitlivovanie v nemeckom jazyku

·       Téma podľa vlastného výberu

 

doc. Marketa Štefková, PhD.

Kontakt: marketa.stefkova@uniba.sk

témy bakalárskych prác:

·       Kontrastívna analýza terminológie spojenej s pandémiou Covid 19 v holandčine a slovenčine.

témy magisterských prác:

·       Krízový manažment tlmočenia vo verejných službách.

 

Benjamín Bossaert

Kontakt: benjamin.bossaert@uniba.sk

témy bakalárskych prác:

·       Recepcia holandskej a flámskej literatúry pre deti a mládež na Slovensku od roku 1945 po súčasnosti.

·       Festival súčasnej poézie Ars Poetica, preklady a vystúpenia holandskej a flámskej poézie

·       Thema naar vrije keuze / Téma podľa vlastného výberu.

témy magisterských prác:

·       Recepcia holandskej a flámskej literatúry v 19. storočí so zreteľom na prekladovej tvorby Hendrika Conscienceho v stredoeurópskom kontexte.

·       Prekladateľská poetika a tvorba Júlii Májekovej a Oľgy Krijtovej.

·       Thema naar vrije keuze / Téma podľa vlastného výberu.

 

doc. Petra Milošovičová

Kontakt: petra.milosovicova@uniba.sk

témy bakalárskych prác:

·       Integrácia migrantov v Holandsku

·       Multikulturalizmus, jazyková bariéra a nedorozumenia na pracovisku

·       Téma podľa vlastného výberu

témy magisterských prác:

·       Mäkké zručnosti v interkultúrnom manažmente s prihliadnutím na kultúrne rozdiely

·       Tabu a možné formy konfliktov na pracovisku a v komunikácii

        Téma podľa vlastného výberu