Odborné zameranie

Prof. Michal Chabada, PhD.

Vyučuje dejiny stredovekej filozofie a didaktiku filozofie. Pravidelne otvára výberové kurzy venované konkrétnej problematike a jednotlivým postavám z dejín stredovekej filozofie.

Prednáškové a študijné pobyty:

1. 10. - 31. 12. 2011: DAAD - štipendium, Albertus-Magnus-Institut/ Bonn (Nemecko)

1. 4. - 30. 6. 2003: Konrad-Adenauer-Stiftung, Rheinische-Friedrich-Wilhelms Universität/ Bonn (Nemecko)

2001-2002: DAAD-štipendium, Rheinische-Friedrich-Wilhelms Universität/ Bonn (Nemecko)