Prof. Michal Chabada, PhD.

Miestnosť: Š - 510
Telefón: +421 9013 2052
E-mail: michal.chabadauniba.sk

Konzultačné hodiny: LS 2023/2024:
Štvrtok 9:00–10:30 hod., 13:30–14:00 hod.

 

 

 

Kurzy v LS 2023 - 2024:

Kód:Názov:Infolist predmetu
A-boFI-006Dejiny filozofie 2: Stredoveká filozofiaIL
A-buFI-580Pedagogická prax 1 (filozofia)IL
A-buSZ-110Stredoveká a renesančná filozofiaIL
A-moFI-007MetaetikaIL
A-moFI-172Tomáš Akvinský o láskeIL
A-moFI-401Aquinas – Theory of Law (Erasmus+)IL
A-muFI-590Pedagogická prax 2 (filozofia)IL