Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. Michal Chabada, PhD.

Miestnosť: Š - 510 

Telefón: 

E-mail: michal.chabadauniba.sk

Konzultačné hodiny: ZS 2023 - 2024:
Štvrtok, 10:40 – 11:40 hod.
Piatok, 13:00 – 14:00 hod.

 

 

 

Kurzy v ZS 2023 - 2024:

Kód:Názov:Infolist predmetu
A-boFI-007Dejiny filozofie 3: Renesančná a novoveká filozofiaIL
A-boFI-013MetafyzikaIL
A-boFI-142Pohľady do stredovekej arabskej filozofieIL
A-muFI-001Didaktika filozofieIL
A-muFI-591Pedagogická prax 3 (filozofia)IL
A-muSZ-003FIlozofické aspekty edukácieIL