Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecko-výskumná činnosť

Prof. Michal Chabada, PhD.

Projekty a granty:

2011 - 1014:VEGA 1/0112/12: Vybrané prieniky stredovekej a súčasnej filozofie (vedúci grantu)
2009 – 2011:VEGA 1/0078/10: Podoby recepcie aristotelizmu v stredovekej filozofii  (vedúci grantu)
2008 – 2010:VEGA 1/0560/08: Identita osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii (zástupca vedúceho grantu)
2007:Grant mladých vedeckých pracovníkov UK
2007:Štipendium nadácie Jána Husa