Literatúra k predmetom

Úvod do filozofie

Strawson, P. F.: Filozofia: osobný pohľad, ORGANON F, 6 (1999), No. 4, s. 368 - 376

Nagel, T.: Čo to všetko znamená. Stručný úvod do filozofie. Bradlo, Bratislava 1991:
1. Úvod
2. Ako vôbec niečo poznávame
3. Iné mysle
4. Problém vzťahu duševného a telesného
5. Význam slov
6. Slobodná vôľa
7. Správne a nesprávne
8. Spravodlivosť
9. Smrť
10. Zmysel života

Základy filozofie

Peregrin, J.: Filozofie pro normální lidi. DOKOŘáN 2008

Hollis, M.: Pozvání do filosofie, BARRISTER & PRINCIPAL, s. 7 - 23; 111 - 127; 128 - 145; 146 - 166

Liessmann, K. - Zenaty, G.: O myšlení. Úvod do filosofie, VOTOBIA, 7 - 16; s. 69 - 79; 80 - 88; 156 - 169; 170 - 186; 190 - 194.