Stránky katedry estetiky

Katedra estetiky má dve facebookové stránky:

Felix aestheticus 362 je stránka, ktorá bola vytvorená najmä pre zefektívnenie medziročníkovej komunikácie. Slúžiť by mala študentom estetiky na FIF UK a jej obsah by mal byť zameraný na interné a práve aktuálne informácie. Napríklad informácie o náhlych zmenách miestností, informácie o nečakanom zrušení prednášok, špeciálnych akciách a udalostiach katedry alebo fakulty, fotografie z exkurzií atď. Na stránku sa tiež snažíme pridávať pracovné ponuky, ktoré by zaujať študentov končiacich ročníkov, alebo by sa dali uplatniť ako inštitucionálna prax. Je vítané aby na stránku prispievali aj študenti.

 

facebooková stránka Estetika FIF UK BA je určená pre širšiu komunitu študentov, profesorov, priateľov estetiky a umenia. Jej obsah je tvorený mnohými študentami a zameriava sa na zaujímavé články a podujatia.

 

Pre katedru estetiky vytvorili študenti aj stránku, na ktorej sa nachádzajú niektoré štúdijné materiály dostupné na internete. Nájdete ju tu.