Témy záverečných prác

Témy záverečných bakalárskych prác AR 2023-2024

Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. 

 • Systém jazyka umenia: text a non-text
 • Ozvláštnenie a estetická funkcia
 • Jan Mukařovský a dva modely komunikácie

Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.

 • Interpretácia miesta a postavenia výtvarného umenia v Schellingovej a Hegelovej klasifikácii umení.
 • Umelecké dielo ako priesečník slobody a nevyhnutnosti v Heglovej estetike
 • Chápanie hudby u Schopenhauerove chápanie významu hudby a jej miesta v jeho klasifikácii umení

Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

 • Aristotelova Poetika a Leviatan Andreja Zvjaginceva
 • Nekorektnosť komického obrazu
 • Absurdný hrdina 

Doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.

 • Estetika a poetika Boccacciovho Dekameronu
 • Romantizmus v básni Havran E. A. Poea
 • Händelove opery 

Mgr. Viera Bartková, PhD.

 • Krajinomaľba a estetické ocenenie prírody: Barbizonska škola
 • Estetika a výtvarné umenie 19. storočia: maliarky realizmu a impresionizmu
 • Prostriedky imediácie v maľbe 

Mgr. Juraj Oniščenko, PhD.

 • Platónova filozofia a film
 • Status reality v estetike filmu
 • Estetika atrakcií a film 

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.

 • Gýč v kontexte súčasného umenia
 • Súčasné podoby odlišnosti medzi vysokým a populárnym umením
 • Návrat ku kráse a súčasná umelecká prax