Inštitucionálna prax

K premietnutiu získaných vedomostí do praktického života sú študenti motivovaní aj Inštitucionálnou praxou, ktorú si môžu počas štúdia zapísať ako predmet.

Pre viac informácií kontaktujte doktorku Bartkovú.