Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

Vyštudoval odbor filozofia a estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. kde od roku 1987 pôsobí na Katedre estetiky. Prednáša a vedie semináre z predmetov Estetická teória, Umenie a postmoderná doba. Zároveň vyučuje na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Jeho vedecko-výskumné aktivity sú zamerané na teóriu štrukturalizmu a postštrukturalizmu.

Je autorom knižných publikácií: Az idióma keresése – Hľadanie idiómu (1997), Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu (1997, spoločne s Pavlom Minárom), Orbis terrarum est speculum ludi (1999), Krátke úvahy o vizualite a filme (2000), Del Segno al Fine (2003), Omnibus in omnibus (2004), De disciplina et arte (2005), Juraj Jakubisko (2005, spoločne s Vlastimilom Zuskom), Interpretatio, Fila – Klimt (2007), Znaky, obrazy a stíny slov (2009, spoločne s Vlastimilom Zuskom), Ivan Csudai: Vita brevis, ars longa (2010), Rozprava o westerne (2014, spoločne s Vlastimilom Zuskom), Rudolf Fila: Imagológia (spolu s Martinom Kaňuchom) . Okrem toho sa venuje kurátorskej činnosti a ako kurátor zrealizoval viac ako 90 výstav na Slovensku aj v zahraničí.

VUPCH