Aktuality

VYJADRENIE K VÝSLEDKOM ŠTUDENTSKEJ ANKETY24. 10. 2017

Vedenie fakulty i vedúci jednotlivých katedier reagujú na študentskú anketu za letný semester akademického roku 2016/2017.

PERZSKÝ JAZYK PRE ZAČIATOČNÍKOV 120. 10. 2017

Katedra klasickej a semitskej filológie v zimnom semestri 2017/2018 otvára celofakultný výberový kurz PERZSKÝ JAZYK PRE ZAČIATOČNÍKOV 1.

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU20. 10. 2017

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FiF UK 8. novembra 2017.

OCENENIE PRE GERMANISTKU Z FIF UK18. 10. 2017

PhDr. Erika Mayerová, PhD., získala ocenenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za rok 2017.

KONFERENCIA O ÚLOHE AKADEMIKOV A NÁBOŽENSKÝCH LÍDROV V...17. 10. 2017

FiF UK v spolupráci s Ligou za ľudské práva 27. 10. organizuje konferenciu Úloha náboženských lídrov a akademikov vo vzťahu k utečencom a utečeneckej kríze.

Nové knihy a výskumy - 25. 10. 2017 o 17,3012. 10. 2017

Prezentácia monografie od profesora Pavla Žiga (Katedra slovenského jazyka).

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ARCHEOLÓGIA BARBAROV 201711. 10. 2017

Katedra archeológie organizuje 19. a 20. 10. 2017 na pôde FiF UK medzinárodnú archeologickú konferenciu venovanú výsledkom nových archeologických výskumov a...

INTERNATIONAL WORKSHOP INFORMATION INTERACTIONS10. 10. 2017

Katedra knižničnej a informačnej vedy organizuje 17. 10. v Univerzitnej knižnici medzinárodnú konferenciu o informačnej gramotnosti, informačnom správaní...

VÝSTAVA OBRAZ NEPRIATEĽA V ÁTRIU02. 10. 2017

Výstava v átriu hlavnej budovy na Gondovej je venovaná obrazu nepriateľa počas II. svetovej vojny.

HIERONYMOVE DNI 2017 - 19. a 20. 10. 201727. 09. 2017

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov organizuje spolu s Katedrou anglistiky a amerikanistiky FiF UK už piaty ročník Hieronymových dní v Moyzesovej...