INFORMÁCIA PRE ZÁUJEMCOV O DPŠ

Rozhodnutia o prijatí na doplňujúce pedagogické štúdium DPŠ 2021/2022 (základný aj rozširujúci modul) budú zasielané do 15. septembra 2021. Spolu s rozhodnutím budú zaslané aj základné informácie k organizácii štúdia a termínom prvého stretnutia.