Aktuality

VYJADRENIE SOLIDARITY S CEU30. 11. 2018

Vedenie Filozofickej fakulty UK vyjadruje podporu Central European University v Budapešti.

SVETOVÉ DNI IVANA CANKARA NA FIF UK29. 11. 2018

Katedra slovanských filológií FiF UK vás srdečne pozýva na podujatia, ktoré sa uskutočnia od 3. do 7. 12. pri príležitosti 100. výročia úmrtia slovinského...

VÝSLEDKY VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA27. 11. 2018

Za kandidáta na dekana v nasledujúcom funkčnom období (1. 2. 2019 - 31. 1. 2023) Akademický senát FiF UK dňa 26. 11. 2018 zvolil prof. Martina Slobodníka z...

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu/stáž otvorené!26. 11. 2018

Oznamujeme, že je v termíne 21.11.2018 – 28.02.2018 je možné si podať prihlášku na mobilitu/stáž Erasmus+

VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA FIF UK21. 11. 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 26. 11. o 13:30 v G236, predstavenie kandidáta sa bude konať 26. 11. o 10:00 v G127.

NOVÉ KULTURÁRIUM19. 11. 2018

Najnovšie číslo študentského časopisu Kulturárium, ktorý vydáva Katedra slovenského jazyka FiF UK, nájdete na webe.

Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a...15. 11. 2018

Katedra etnológie a muzeológie vás pozýva na výstavu k projektu o topoľčianskej nemocnici na 3. poschodí (medzi G311 až G318).

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - 28. 11. 201813. 11. 2018

Pozývame vás na prezentáciu monografie "Informačné prostredie a vedecká komunikácia: informačné ekológie" prof. Jely Steinerovej z Katedry knižničnej a...

VYJADRENIE K ŠTUDENTSKEJ ANKETE ZA LS 2017/201809. 11. 2018

Stanovisko dekana fakulty, zástupcu senátu, vedúcich katedier, tajomníka fakulty a riaditeľky knižnice k ankete za uplynulý semester.

SMUTNÉ JAZYKY NA FAKULTE06. 11. 2018

Pozývame vás na premietanie dokumentárneho filmu Smutné jazyky. Sprechen Sie Karpatendeutsch? 29. 11. o 18:00 v G127.