Aktuality

Doplňujúce voľby do Akademického senátu FiF UK18. 05. 2017

Aktualizácia k vyhláseniu doplňujúcich volieb.

UMENIE VO VEREJNOM PRIESTORE16. 05. 2017

Seminár Katedry kulturológie FiF UK vo štvrtok 25. mája od 9,00 v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA MESTO A JEHO HISTORICKÁ KRAJINA12. 05. 2017

Katedra archívnictva a pomocných vied historický FiF UK spoluorganizuje medzinárodnú konferenciu Mesto a jeho historická krajina v stredu 28. júna 2017....

MORÁLNOSŤ EUTANÁZIE12. 05. 2017

Workshop na tému vzťahu morálky a eutanázie pripravila Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK. 22. 5. (pondelok) 2017 o 13,00 v miestnosti G236 v hlavnej...

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY: 24. 5. 2017 O 16,00 V G23612. 05. 2017

Prezentácia troch nových publikácií z pera autoriek a autorov Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK. 24. máj 2017 (streda) o 16,00 v budove na Gondovej...

SAS UP! DEŇ ZAHRANIČNÝCH SLOVAKISTOV NA FIF UK12. 05. 2017

Atraktívny kultúrny program študentov z rôznych kútov sveta (prezentácie krajín, hudba, spev, jedlo, tanec) - átrium FiF UK, 15. 5. 2017 od 10:00 do 15:00.

Vyhodnotenie súťaže Cena Daniela Tupého10. 05. 2017

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom ŠVOK a Ceny Daniela Tupého v pondelok 15. 5. o 14,00 v G236.

Prednáška gruzínskeho prezidenta na UK10. 05. 2017

15. mája 2017 (pondelok) o 15.40 hod., Rektorská sieň Univerzity Komenského v Bratislave (UK), historická budova UK, 1. posch., Šafárikovo nám. 6, Bratislava.

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY: 17. MÁJ O 17,00 V G14009. 05. 2017

Prezentácia dvoch knižných noviniek od pracovníčok Katedry slovenského jazyka FiF UK Mgr. Gabriely Múcskovej, PhD. a Mgr. Kataríny Muzikovej, PhD.

PROFESORSKÁ PREDNÁŠKA POLITOLOGIČKY D. MALOVEJ Z FIF UK03. 05. 2017

Lesk a bieda slovenskej politiky, prof. Darina Malová (Katedra politológie FiF UK), Aula UK, streda 10. mája 2017 o 17,00.