Aktuality

SEMINÁR K 100. VÝROČIU ČESKOSLOVENSKA05. 11. 2018

Dňa 29. októbra 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) konal odborný seminár pri príležitosti 100. výročia vzniku...

Seminár o výskumných aktivitách sekcie etnológie05. 11. 2018

V rámci týždňa Vedy a techniky dňa 7. 11. v G366 sekcia etnológie Katedry etnológie a muzeológie FiF UK predstaví svoje aktuálne výskumné aktivity.

SEMINÁR O PREDÁTORSKÝCH VYDAVATEĽSTVÁCH24. 10. 2018

Seminár o predátorských vydavateľstvách a časopisoch, štvrtok 8. 11. o 13:00 v G127.

VYHLÁSENIE VOLIEB DEKANA24. 10. 2018

Akademický senát FiF UK vyhlásil voľby kandidáta na dekana. Návrhy na kandidátov na dekanku/dekana FiF UK možno podávať predsedníčke volebnej komisie do 21. 11.

OBJAVY MAYOLÓGOV Z FIF UK V ČASOPISE SCIENCE22. 10. 2018

Prof. Milan Kováč a Dr. Tomáš Drápela z Katedry porovnávacej religionistiky sú spoluautormi štúdie, ktorá vyšla v najnovšom čísle časopisu Science.

Knižný dar pre Katedru slovanských filológií19. 10. 2018

Tristo kníh o Macedónsku daroval knižnici katedry bývalý veľvyslanec Macedónska Martin Ternevski.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA INFORMAČNÉ INTERAKCIE 201817. 10. 2018

Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK organizuje dňa 23. 10. konferenciu venovanú informačnému prostrediu, dátovej gramotnosti a digitálnym humanitným...

LAUREÁTKA CENY ANASOFT LITERA NA FIF UK17. 10. 2018

Beseda s doc. Etelou Farkašovou, laureátkou literárnej ceny Anasoft litera a bývalou pedagogičkou Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK. 7. 11. o 16,00 v...

GRANTY UK 2019 - ZVEREJNENIE VÝZVY17. 10. 2018

Do 31. 12. 2018 môžu doktorandi a mladí vedeckí pracovníci predkladať žiadosti o granty Univerzity Komenského.

FIF UK NA NOCI VÝSKUMNÍKOV16. 10. 2018

Psychológovia, religionisti a knihovedci z našej katedry prezentovali svoje výskumy na Európskej noci výskumníkov 28. 9. 2018.