Aktuality

Zaži deň v koži vysokoškoláka V UTOROK 23. MÁJA26. 04. 2017

Filozofická fakulta, Prírodovedecká fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave vás pozývajú v utorok 23. mája 2017...

VOĽBY DO SENÁTU FIF UK25. 04. 2017

Voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FiF UK sa budú konať vo štvrtok 27. 4. 2017 od 9:00 do 12:00 v miestnostiach podľa jednotlivých volebných...

IBM NA FAKULTE: PRÍĎTE A ZAŽITE BABYLÓN JAZYKOV A CHUTÍ11. 04. 2017

26. apríla od 15:00 do 18:00 v átriu hlavnej budovy FiF UK na Gondovej. Podujatie je súčasťou festivalu [fjúžn].

Industriál očami odborníkov/pamätníkov05. 04. 2017

Katedra etnológie a muzeológie vás pozýva na vernisáž výstavy. V stredu 19.4.2017 o 14:00.

V Zichyho paláci sa predstavia ukrajinské kultúrne hviezdy04. 04. 2017

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UK pozýva priaznivcov východoeurópskych literatúr na slávnostné udelenie Visegrádskej...

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - UTOROK 11. 4. 2017 O 16,0003. 04. 2017

Prezentácia troch nových knižných monografií autorov z Katedry logiky a metodológie vied FiF UK.

VYJADRENIA K ŠTUDENTSKEJ ANKETE ZA ZS 2016/201730. 03. 2017

Stanovisko vedenia fakulty, zástupcu študentskej časti Akademického senátu a jednotlivých vedúcich katedier k výsledkom ankety.

Dodatočná výzva na predkladanie prihlášok na stáž študenta...28. 03. 2017

Od dnešného dňa do 21.04.2017 je možné podať si dodatočnú prihlášku na Erasmus+ stáž študenta.

PROF. EYTAN GILBOA BUDE PREDNÁŠAŤ O ZAHRANIČNEJ POLITIKE...23. 03. 2017

Prednáška venovaná verejnej dimenzii vzťahov medzi Európskou úniou a Izraelom sa uskutoční 27. 3. 2017 (pondelok) o 14:00 v miestnosti G236 v budove...

SVETOVÝ DEŇ DIVADLA NA FIFUK20. 03. 2017

Príďte 27. 3. s našimi fakultnými divadlami osláviť Svetový deň divadla.