Aktuality

VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA FIF UK21. 11. 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 26. 11. o 13:30 v G236, predstavenie kandidáta sa bude konať 26. 11. o 10:00 v G127.

NOVÉ KULTURÁRIUM19. 11. 2018

Najnovšie číslo študentského časopisu Kulturárium, ktorý vydáva Katedra slovenského jazyka FiF UK, nájdete na webe.

Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a...15. 11. 2018

Katedra etnológie a muzeológie vás pozýva na výstavu k projektu o topoľčianskej nemocnici na 3. poschodí (medzi G311 až G318).

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - 28. 11. 201813. 11. 2018

Pozývame vás na prezentáciu monografie "Informačné prostredie a vedecká komunikácia: informačné ekológie" prof. Jely Steinerovej z Katedry knižničnej a...

VYJADRENIE K ŠTUDENTSKEJ ANKETE ZA LS 2017/201809. 11. 2018

Stanovisko dekana fakulty, zástupcu senátu, vedúcich katedier, tajomníka fakulty a riaditeľky knižnice k ankete za uplynulý semester.

SMUTNÉ JAZYKY NA FAKULTE06. 11. 2018

Pozývame vás na premietanie dokumentárneho filmu Smutné jazyky. Sprechen Sie Karpatendeutsch? 29. 11. o 18:00 v G127.

O HISTÓRII HLAVNEJ BUDOVY FAKULTY05. 11. 2018

Na dnešnej Gondovej 2 sídlilo vojenské veliteľstvo, ministerstvo novozaloženého Československa i predsedníctvo vlády.

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - PUŠKIN NA SLOVENSKU05. 11. 2018

Pozývame vás na prezentáciu publikácie A. S. Puškin na Slovensku (1988 – 2015), jej autormi sú prof. A. Eliáš a prof. M. Kusá (Katedra rusistiky a...

SEMINÁR K 100. VÝROČIU ČESKOSLOVENSKA05. 11. 2018

Dňa 29. októbra 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) konal odborný seminár pri príležitosti 100. výročia vzniku...

Seminár o výskumných aktivitách sekcie etnológie05. 11. 2018

V rámci týždňa Vedy a techniky dňa 7. 11. v G366 sekcia etnológie Katedry etnológie a muzeológie FiF UK predstaví svoje aktuálne výskumné aktivity.